sbd bytca ralizacieokruzna 1101

Zateplenie, výmena stúpacích a ležatých rozvodov, výmena výťahov, zasklenie, iná modernizácia domu. 

sbd bytca realizacie bottova 1149 big

Výmena stúpacích rozvodov SV, TV, cirkulácie, plynu  a kanalizácie, výmena ležatých rozvodov kanalizácie, vybudovanie nových kanalizačných šácht, hydraulické vyregulovanie TUV, doplnenie izolácií ležatých rozvodov, úprava vnútorných spoločných priestorov (výmena podlahovín, nátery kovových konštrukcií, vymaľovanie a ost. na základe rozhodnutia vlastníkov), úprava vstupov.

----------------------------------------------------
Investičné náklady: -

----------------------------------------------------

sbd bytca realizacie brezova 1016 big


Výmena stúpacích rozvodov SV, TV, cirkulácie, plynu a kanalizácie, výmena izolácií UK vo vstupných priestoroch, hydraulické vyregulovanie TUV, výmena ležatých rozvodov TV, cirkulácie a SV.

----------------------------------------------------
Investičné náklady: -

----------------------------------------------------

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo