Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a NP v bytových domov v správe SBD Bytča, obchodným partnerom, že s ohľadom na súčasnú situáciu v súvislosti so šírením koronavírusu je prevádzka SBD Bytča do odvolania pre vybavovanie stránok zatvorená!

Vaše požiadavky na správcu odporúčame riešiť telefonicky, mailom, písomnou korešpondenciou.
V prípade nevyhnutnosti je možné  zabezpečiť vybavenie žiadosti osobne po vopred telefonicky  dohodnutom stretnutí so zamestnancom SBD Bytča.

Pri nevyhnutnej návšteve Vás žiadame o dodržiavanie dostatočného odstupu a rešpektovanie opatrení zavedených SBD(dezinfekcia rúk pred vstupom, vstup do vybavovacej miestnosti po jednom, rúško, rukavice a pod.).

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo