sbd bytca realizacie namestie sr

Zateplenie, výmena stúpacích a ležatých rozvodov, iná modernizácia spoločných priestorov

sbd bytca realizacie geromettu 977

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

sbd bytca realizacie geromettu 978

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

sbd bytca realizacie thurzova 970

Zateplenie obvodového a strešného plášťa, výmena rozvodov, iná modernizácia.

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo