Oznamujeme vlastníkom a nájomníkom bytov a NP v bytových domov v správe SBD Bytča, obchodným partnerom, že kontaktné miesto SBD Bytča  je od 11.5.2020 otvorené  počas stránkových hodín. Potrebné dodržiavať opatrenia COVID-19.

 

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo