Oznamujeme vlastníkom bytov a NP, že od 1.11.2018 sa mení a dopĺňa zákon č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a NP v znení neskorších predpisov zákonom č. 283/2018 Z.z. Bližšie informácie sú zverejnené v sekcií DOKUMENTY – ZÁKONY A VYHLÁŠKY

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PRACOVNÝ TÝŽDEŇ
POČAS PRACOVNEJ DOBY

0911 014 010

PORUCHOVÁ SLUŽBA
PO PRACOVNOM ČASE
A POČAS VÍKENDOV

0911 014 010

po schodoch logo